Create better lessons quicker
1) Tekercsbe áramot vezetünk. Mi jön létre? a) elektromos áram b) mágneses mező c) áramforrás 2) Mi a szerepe a vasmagnak az elektromágnesben? a) nélküle nincs mágneses hatás b) erősíti a mágneses hatást c) nehezebb lesz 3) Miben tér el az elektromágnes az állandó mágnestől? a) erősebb b) egyféle pólusa van c) ki - be kapcsolható 4) Az elektromágnes erőssége nő, ha a) erősebb áramot vezetünk a terkercsbe b) csökkentjük a tekercs menetszámát c) gyorsabban mozgatjuk a vasmagot a tekercsben 5) Ha változik az áram iránya a tekercsben, az elektromágnes pólusai is felcserélődnek. a) Igaz b) Hamis 6) Mi jön létre elektromágneses indukció esetén? a) mágseses mező b) elektromos mező 7) Elektromágneses indukció jön létre, ha a tekercsben.... a) mágneses mező mozog b) mágneses mező változik c) elektromos áram folyik 8) Kell-e áramforrás ahhoz, hogy egy áramkörben indukált áram folyjon? a) Igen, nélküle nem folyik áram. b) Nem, az áramforrást a változó mágneses mező hozza létre a tekercsben. 9) Melyik állítás hamis? Az indukált áram nagysága függ.... a) a vasmagól b) a tekercs menetszámától c) a mágneses mező erősségétől d) a változás gyorsaságától 10) Nem jön létre indukált feszültség, ha a tekercs mozog a mágnes előtt. a) Igaz b) Hamis

2_elektromágnes, indukció

by Anonymous

Leaderboard

Similar activities from Community

Visit our desktop site to change theme or options, set an assignment or to create your own activity.

Switch template

Interactives