Create better lessons quicker
1) Képviselőként Ön honnan szerezi a legtöbb információt az iskola működéséről? a) tantestületi beszámolóból b) személyes látogatás alkalmával c) szülőként d) a választópolgároktól e) iskolai rendezvényeken f) MÉDIA 2) Mennyire ismeri az iskolában folyó nevelő-oktató munkát? a) egyáltalán nem b) kismértékben c) többé-kevésbé d) nagyon e) maximálisan 3) Ön szerint milyen mértékben kapcsolódik be az iskola a közösség életébe? a) egyáltalán nem b) kismértékben c) többé-kevésbé d) nagyon e) maximálisan 4) Ön szerint szükség van e a hátrányos helyzetű gyerekek felzárkóztatására? a) Igen b) Nem 5) Mennyire tartja hasznosnak a napközis illetve tanulószobai foglalkozásokat? a) egyáltalán nem b) kismértékben c) többé-kevésbé d) nagyon e) maximálisan 6) Mennyire tartja jónak, hogy vannak délutáni szakköri foglalkozások? a) egyáltalán nem b) kismértékben c) többé-kevésbé d) nagyon e) maximálisan 7) Mennyire elégedett a tehetséges gyerekek részére nyújtott segítséggel? a) egyáltalán nem b) kismértékben c) többé-kevésbé d) nagyon e) maximálisan 8) Információi szerint milyen mértékben készíti fel a mi iskolánk a gyerekeket az eredményes továbbtanulásra? a) egyáltalán nem b) kismértékben c) többé-kevésbé d) nagyon e) maximálisan 9) Mennyire tartja jónak az iskola fegyelmét? a) egyáltalán nem b) kismértékben c) többé-kevésbé d) nagyon e) maximálisan 10) Mennyire tartja megfelelőnek az iskola oktató munkájának a színvonalát? a) egyáltalán nem b) kismértékben c) többé-kevésbé d) nagyon e) maximálisan 11) Mennyire tartja a mai követelményekhez mérten megfelelőnek az iskola felszereltségét? a) egyáltalán nem b) kismértékben c) többé-kevésbé d) nagyon e) maximálisan 12) Igényelne e több információt az iskola működéséről? a) egyáltalán nem b) kismértékben c) többé-kevésbé d) nagyon e) maximálisan

lépviselői kérdőív

by Anonymous

Leaderboard

Similar activities from Community

Visit our desktop site to change theme or options, set an assignment or to create your own activity.

Switch template

Interactives