Create better lessons quicker
1) Milyen korú a Napunk? a) 15-20 milliárd éves b) 10 milliárd éves c) 5 milliárd éves d) 4,6 milliárd éves 2) Miből jött létre a másodlagos őslégkört jellemző molekuláris nitrogén? a) vulkáni eredetű b) ammóniaeredetű c) H-cianid d) víz eredetű 3) Mikor alakult ki a vízburok? a) 4,6 milliárd éve b) 4 milliárd éve c) 3,5 milliárd éve d) 3,2 milliárd éve 4) A Föld a Holddal együtt jött létre? a) Igaz b) Hamis 5) Ki igazolta kísérletileg elsőként a szerves anyagok abiogén úton való keletkezését? a) Oparin b) Fox c) Miller d) Fergulis e) De Jong 6) Gánti Tibor chemoton-elméletében melyik három ciklusnak kell meglennie az életbenmaradáshoz? a) anyagcsere, szaporodás, energia b) anyagcsere, membrán, információ c) anyagcsere, információ, energia d) anyagcsere, membrán, szaporodás 7) Mikor jelent meg az első prokarióta? a) 4 md éve b) 3,5 md éve c) 3,2 md éve d) 1,5 md éve 8) Mikor vált szükségessé a fotoszintézis kialakulása? a) 2,9 md éve b) 2,2 md éve c) 1,5 md éve 9) Az anyagforgalom biztosításához szükségessé vált a légkör nitrogén-tartalmának megkötése. Mikor alakult ez ki? a) 3,5 md éve b) 3,2 md éve c) 2,8 md éve d) 2,5 md éve e) 2,2 md éve 10) Kinek a nevéhez fűződik a sorozatos endoszimbionta elmélet? a) Vida Gábor b) Gánti Tibor c) Oparin d) Margulis e) Fox 11) A radiokarbonos kormeghatározás során milyen elem alakul ki a szénizotópból? a) oxigén b) nitrogén c) klór d) argon 12) Milyen szerveket eredményez a konvergencia? a) analóg b) homológ c) csökevényes d) mélyebbre kerülő 13) Hogy nevezzük az ősi bélyegek váratlan felbukkanásának jelenségét? a) anabolizmus b) atavizmus c) aszinkronizmus d) allelopáthia 14) Mikor alakult ki a meiózis, felgyorsítva a biológiai evolúciót? a) 3,5 md éve b) 1,5 md éve c) 700 millió éve d) 590 millió éve 15) Melyik időszak jelzőkövülete a képen látható állat? a) kambrium b) ordovícium c) szilur d) devon e) karbon f) perm 16) Mikor léptek a zöldmoszatok sikeresen a szárazföldre? a) kambrium b) ordovícium c) szilur d) devon e) karbon f) perm 17) Melyik kor tektonikus viszonyait mutatja az ábra? a) kambrium b) ordovícium c) szilur d) devon e) karbon f) perm 18) Melyik hegységképződés zajlik ekkor? a) a mai ősmasszívumokat eredményező b) a kaledóniai c) a variszkuszi d) az eurázsiai e) a pacifikus 19) Mikor alakul ki 0,1 PAL-nál az ózonpajzs? a) kambrium b) ordovícium c) szilur d) devon e) karbon f) perm 20) Mikor jelentek meg a mohák és a gombák? a) kambrium b) ordovícium c) szilur d) devon e) karbon f) perm 21) Hová tartozik rendszertanilag a pecsétfa? a) korpafű b) zsurló c) párfány d) magvaspáfrány e) cikász f) páfrányfenyő 22) Mikor jelentek meg a páncélozott őshalakból kifejlődve a porcos halak? a) kambrium b) ordovícium c) szilur d) devon e) karbon f) perm 23) Melyik időszakra jutott el a variszkuszi hegységképződés a képen látható állapothoz? a) kambrium b) ordovícium c) szilur d) devon e) karbon f) perm 24) Mikor jelent meg először a szárazföldön a szintezettség? a) kambrium b) ordovícium c) szilur d) devon e) karbon f) perm 25) Mikor jelent meg az első emlős? a) karbon b) perm c) triász d) júra e) kréta 26) Mikor jelent az Archeopteryx? a) karbon b) perm c) triász d) júra e) kréta 27) Mikor gyorsult fel az eurázsiai hegységképződés? a) karbon b) perm c) triász d) júra e) kréta 28) Mikorra tesszük a kréta időszakot? a) 230-190 millió éve b) 190-150 millió éve c) 135-65 millió éve d) 65-2,5 millió éve 29) Mikor alakultak ki az első zárvatermők? a) karbon b) perm c) triász d) júra e) kréta 30) A képen látható Dryopithecus hazai leletei hol találhatóak? a) Suba-lyuki barlang b) Vértesszőlős c) Rudabánya d) Szeleta-barlang 31) Milyen korú a hazai lelet? a) 35 millió éves b) 25 millió éves c) 20 millió éves d) 15 millió éves e) 10 millió éves 32) Mikorra tehető az emberfélék és az emberszabásúak evolúciós elválása? a) 9-10 millió éve b) 6-7 millió éve c) 3-5 millió éve d) 1-2 millió éve 33) Miből fejlődhetett ki a Homo habilis? a) Ramapithecus b) Dryopithecus c) Australopithecus d) Homo ergaster 34) Mikorra tehető a Homo habilis kialakulása? a) 6-7 millió éve b) 2-1,8 millió éve c) 1,2-1,6 millió éve d) 800 000 éve 35) Mekkora volt az agytérfogatuk? a) 500-770 cm3 b) 800-1100 cm3 c) 1100-1400 cm3 d) 1100-1700 cm3 36) Mit jelent magyarul a Homo erectus kifejezés? a) korai ember b) felegyenesedett ember c) ügyes ember d) bölcs ember 37) Melyik emberelőd használt kavicsszerszámokat? a) Australopithecus b) Homo habilis c) Homo erectus d) Homo sapiens 38) Melyik emberelőd használt először tüzet? a) Homo habilis b) Homo ergaster c) Homo erectus d) Homo s. neanderthalensis 39) Milyen korú a vértesszőlősi lelet? a) 800 000 éves b) 600 000 éves c) 350 000 éves d) 100 000 éves e) 30 000 éves 40) Mekkora volt a Homo erectus agytérfogata? a) 700-800 cm3 b) 800-1100 cm3 c) 1100-1350 cm3 d) 1300-1750 cm3 41) Melyik emberelőd temette el elsőként a halottait? a) jávai előember b) pekingi előember c) neandervölgyi ősember d) cro-magnoni ősmeber 42) Mikor jelent meg a cro-magnoni ősember? a) 100 000 éve b) 30 000 éve c) 15 000 éve d) 10 000 éve 43) Mi tette lehetővé a beszéd kialakulását? a) állcsúcs b) szemeresz c) csökevényes rágóizmok d) agyi aszimmetria 44) A kétlábon járás következménye a gerincoszlop kettős görbülete. a) Igaz b) Hamis 45) A jobbkezűség már a Homo habilisnél megjelent. a) Igaz b) Hamis 46) Haeckel törvénye értelmében az evolúció visszafordíthatatlan. a) Igaz b) Hamis 47) A domesztikáció 30 000 éve indult el. a) Igaz b) Hamis 48) Az emberre a széttartó fogív jellemző. a) Igaz b) Hamis 49) Csak az ember jellemzője az előrenéző szemüreg. a) Igaz b) Hamis 50) Az intelligencia az agytekervények számának függvénye. a) Igaz b) Hamis
by Anonymous

Leaderboard

Similar activities from Community

Visit our desktop site to change theme or options, set an assignment or to create your own activity.

Switch template

Interactives