קוֹ, קָה, קִ, חִ, חָהּ, חֶ, חֵ, חֻ, בִּ, בָּ, בֵּ, בֶּ, בֻּ, בֹּ, בַ, בֵ, בִ, מָ, מִ, מֵ, מֶ  מֱ , מֻ , מֹ .

דיוק בקריאה יהונתן

Leaderboard

Random cards is an open-ended template. It does not generate scores for a leaderboard.

Theme

Options

Switch template

Interactives

Restore auto-saved: ?