Create better lessons quicker
1) Hogyan tudják felidézni a múltat a régészek? a) épületek, fennmaradt leletek alapján b) épületek, leírások alapján c) leletek, térképek alapján 2) Honnét származik a legrégibb lelet? a) bronzkorszakból b) õskorból c) kõkorszakból 3) Mi derül ki a megmaradt leletekbõl? a) Hogyan éltek õseink. b) Nem derül ki semmi. c) Kik voltak az õseink. 4) Mely tárgyak semmisülnek meg egy idõ után? a) bõrbõl, szövetbõl készült tárgyak b) bõrbõl, vasból készült tárgyak c) ezüstbõl, aranyból készült tárgyak 5) Mit derítenek ki a régészek az egymásra épült romokból? a) Hányan éltek ott. b) Milyen sorrendben épültek egymásra a romok. c) Milyen ruhát viseltek az ott élõk? 6) Honnét tudják a régészek, hogy melyik tárgy honnét származik,hol találták? a) könyvekbõl, levelekbõl b) minden tárgyat felcimkéznek, lefényképeznek,megmérnek c) Nagyító alá teszik a tárgyakat 7) Kik segítik a régészek munkáját? a) növény-és állattannal foglalkozó tudósok b) színészek, szobrászok c) írok, zeneszerzõk

RégészekKVÍZ

by Anonymous

Leaderboard

Similar activities from Community

Visit our desktop site to change theme or options, set an assignment or to create your own activity.

Switch template

Interactives