Create better lessons quicker
Rodzaj męski: kotlet, zegary, bananami, kran, Rodzaj żeński: piłka, łyżka, szkoła, siatka, Rodzaj nijaki: jajko, słoniątko, dziecko, prosiątko,

Określanie rodzaju podanych rzeczowników.

Leaderboard

Similar activities from Community

Visit our desktop site to change theme or options, set an assignment or to create your own activity.

Switch template

Interactives