Create better lessons quicker
1) Mit látott Attila álmában? a) lovat b) kardot c) nyilat 2) Milyen volt a kard markolata? a) ezüst b) gyémánt c) arany 3) Mi történt, amikor a kardot a kezébe vette? a) Látta az egész világot. b) Látta a népét. c) Látta az országát. 4) Kik fejtették meg Attila álmát? a) a táltosok b) a vitézek c) a testvérei 5) Mit mondtak a táltosok az álomról? a) Attila a világ ura lesz. b) Valaki kardot ad Attilának. c) Attila háborúba indul. 6) Kit vezettek az õrök Attila elé? a) rablót b) pásztorfiút c) vitézt 7) Mit adott a fiú Attilának? a) aranyérmét b) tarsolyt c) kardot 8) Hol találta a fiú a kardot? a) a mezõn b) az erdõben c) a folyóban 9) Mi történt, amikor a fiú ki akarta húzni a kardot? a) Véres lett a keze. b) Láng csapott ki belõle. c) Felrepült az égbe. 10) Mit gondolt Attila a katdról? a) Ez az a kard, amelyrõl álmodott. b) El kell rejteni. c) Bele kell dobni a folyóba.

Isten kardja KVÍZ

by Anonymous

Leaderboard

Similar activities from Community

Visit our desktop site to change theme or options, set an assignment or to create your own activity.

Switch template

Interactives