Create better lessons quicker
1) Hogyan nevezték Attila népét? a) hunok b) kunok c) magyarok 2) Hol feküdt Attila birodalmának központja? a) a Tisza mellet, a Bodrog torkolatánál b) a Körös mellett, a Maros torkolatánál c) a Tisza mellett, a Maros torkolatánál 3) A vendégeket hová hívta Attila? a) vacsorára b) ebédre c) reggelire 4) Hol ült Attila? a) kereveten b) trónszéken c) szõnyegen 5) Milyen volt Attila öltözete? a) egyszerû, foltos b) pompás, arannyal díszített c) egyszerû, tiszta 6) Mibõl ivott Attila? a) aranyserlegbõl b) ezüstserlegbõl c) fakupából 7) Mikor halt meg Attila? a) Amikor átadta a trónját fiának. b) Hatalmának tetõpontján. c) Az utolsó csatában. 8) Hogy hívták Attila legkisebb fiát? a) Árpád b) Hunor c) Csaba 9) Ki adott tanácsot Csabának apja temetésével kapcsolatban? a) a fõpap b) a fõtáltos c) a fõvezér 10) Mibe helyezték a halott királyt? a) kõkoporsóba b) hármas koporsóba c) fakoporsóba 11) Mit jelképez a hármas koporsó? a) napsugarat, holdsugarat, fekete éjszakát b) napsugarat, holdsugarat,fekete földet c) napsugarat,csillagokat, fekete éjszakát 12) Hová temették Attilát? a) a Tisza partjára b) a Tisza medrébe c) a Maros medrébe 13) Mi lett a rabszolgákkal, akik eltemették Attilát? a) reggelre hazaértek b) lenyilazták õket c) sokáig siratták Attilát 14) Mi lett Attila birodalmával? a) felbomlott b) tovább virágzott c) sokáig fenn maradt

Isten ostora KVÍZ

by Anonymous

Leaderboard

Similar activities from Community

Visit our desktop site to change theme or options, set an assignment or to create your own activity.

Switch template

Interactives