Create better lessons quicker
dermedt - hideg, sütős - forró, elbánik a tejjel - megissza a tejet, buksija - feje, somfordált - lopakodott, nyargalva ment - futott, gémberedett - a hidegtől megmerevedett, tejivás örvivel - tejivás ürügyével, sokadmagával - többekkel együtt, késedelem nélkül - időben, ábrázata - kinézete,

Móra: A csaló

Leaderboard

Community Ferax Irodalom

Teacher - Hungary

Visit our desktop site to change theme or options, set an assignment or to create your own activity.

Switch template

Interactives