Create better lessons quicker
1) Hol volt a hun birodalom központja? a) A Tisza mellett, a Körös tokolatánál. b) A Duna mellett, A Dráva torkolatánál. c) A Tisza mellett, a Maros torkolatánál. 2) Álmában különös kardot látott. a) István b) Árpád c) Attila 3) Ki találta meg az álombéli kardot? a) a fõpap b) egy pásztorfiú c) Attila 4) Mit jelképezett ez a kard? a) Attila hamarosan meghal. b) Attila a világ ura lesz. c) Attila birodalma széthull. 5) Hová temették Attilát? a) a Tisza medrébe b) a Körös medrébe c) a Maros medrébe 6) Megtalálták-e Attila sírját? a) Igen, még a hunok. b) Nem, mert nem tudja senki hová temették pontosan. c) Igen, mert egy hun rabszolga pontos térképet készített a sír helyérõl. 7) Mi lett Attila birodalmával? a) Halála után is sokáig fenn maradt. b) Halála után felbomlott. c) Csaba, Attila fia ,még hatalmasbbá tette a hunok birodalmát. 8) Honnét vándoroltak õseink a mai Magyarország területére? a) a Fekete-tenger partjáról b) a Körös partjáról c) a Káma folyó partjáról

Attilaismétlõ-KVÍZ

by Anonymous

Leaderboard

Similar activities from Community

Visit our desktop site to change theme or options, set an assignment or to create your own activity.

Switch template

Interactives