Create better lessons quicker
1) Milyen kéréssel állított be Czötkény a fejedelem sátrába? a) haza szeretne menni b) csatába szeretne menni c) pénzt kért 2) Mit álmodott Czötkény? a) Sok labancot legyõzött. b) Otthon járt. c) Megszökött a táborból. 3) Mióta nem látta a családját az öreg kuruc? a) 4 és fél éve b) 5 és fél éve c) 6 és fél éve 4) Hogyan indult útnak az öreg kuruc? a) lóháton b) lovaskocsin c) gyalog 5) Hol tért éjjeli pihenõre? a) a Lófuttató-erdõben b) a Lószaggató-erdõben c) a Lónyerges- erdõben 6) Mi jutott álmában az eszébe? a) a gyerekeinek a neve b) a gyerekeivel eltöltött idõ c) a kastélya 7) Mire ébredt fel? a) Egy legényke belekiáltott a fülébe. b) Egy legényke rángatta a bajszát. c) Egy legényke befogta az orrát. 8) Hány gyerek fogta körbe Czötkényt? a) 5 b) 5 c) 6 9) Hová igyekeztek a gyerekek? a) A labanc táborba. b) A kuruc táborba. c) Hazafelé. 10) Kik voltak azok a gyerekek? a) Czötkény fiai b) Rákóczi fiai c) Bercsényi fiai 11) Hogyan tette próbára gyerekeit a vén kuruc? a) Szidta a kurucokat. b) Dicsérte a kurucokat. c) Dicsérte az apjukat. 12) Mit tettek a gyerekek Czötkénnyel? a) megverték b) megkötözték c) megdobálták 13) Kivel találkozott a hét Czötkény elõször mikor a kuruc táborhoz értek? a) Rákóczival b) Eszével c) Bercsényivel 14) Mit csinált Bercsényi, amikor meglátta a hét Czötkényt? a) Hazazavarta õket. b) Pénzt adott nekik, hogy haza tudjanak menni. c) Pénzt adot nekik, hogy kuruc ruhát varrathassanak.

Czötkény - Kvíz

by Anonymous

Leaderboard

Similar activities from Community

Visit our desktop site to change theme or options, set an assignment or to create your own activity.

Switch template

Interactives