Create better lessons quicker
1) "éjnek idején a rengeteg erdõn átverekedtek" a) Sok erdõn át éjszaka értek oda. b) Éjszaka küzdöttek meg az ellenséggel. 2) "Hajnalhasadáskor, amikor a sereg felébredt, Álmos megszemlélte a tájat.." a) Délután Álmos szétnézett a vidéken. b) Kora reggel Álmos a tájat nézte. 3) "hozzákezdett a vár alapjának a megvetéséhez" a) megkezdte a vár építését b) gondolkozott, hogy várat kellene építeni 4) "a honszerzés nagy munkája erõs vállat igényel" a) Ahhoz, hogy hazát keressen népének, erõs akarat,szigor kellett. b) Erõs, edzett váll kellett a honszerzéshez. 5) "közakarattal vezérnek választották" a) Néhányan Árpádot akarták vezérnek. b) Mindenki Árpádot akarta vezérnek.

Mit jelent-Munkács

by Anonymous

Leaderboard

Similar activities from Community

Visit our desktop site to change theme or options, set an assignment or to create your own activity.

Switch template

Interactives