Create better lessons quicker
királyi városok - kiváltságokat kaptak a királytól, céhek - azonos mesterséget űzők szövetsége, mezőváros - a földesúr fennatósága alatt áll, bányaváros - Körmöcbánya, főnemesség - bárók, nádor..., vármegye - élén az ispán állt, egyházi előkelők - püspökök, érsekek, tárnokmester - a királyi birtokok és jövedelmek kezelője, nádor - a király helyettese,

összekötő-6-gazdaság-14sz

by Anonymous

Leaderboard

Similar activities from Community

Visit our desktop site to change theme or options, set an assignment or to create your own activity.

Switch template

Interactives