Create better lessons quicker
1) Hol rendezték az ókori sport rendezvényeket a görögök? a) Olümposz b) Delphoi c) Olümpia d) Trója 2) Mikor rendezték az elsõ ókori olimpiát? a) 776 b) Kr.e. 776 c) 1896 d) 2012 3) Ki adta az olümpiát az embereknek a mitológia szerint? a) Zeusz b) Héra c) Pierre de Coubertin d) Héraklész 4) Kinek a tiszteletére tartották az olümpiát? a) Zeusz b) Héra c) Pierre de Coubertin d) Héraklész 5) Milyen szellemben tartották az olümpiát? a) csak a sport miatt b) béke miatt c) Zeusz tisztelete miatt d) vallásosság,mûvészet,,sport,béke jegyében 6) Ki készítette a Zeusz szobrot? a) Pheidiász b) Héraklész c) Hajós Alfréd d) Zeusz maga 7) Kik vehettek rész az olümpián? a) csak férfiak b) görög poliszok lakói c) csak görög 12-18 éves fiúk és férfiak d) nõk 8) Hány napig tartottak az események? a) egy év b) egy hét c) egy nap d) egy nap késõbb öt nap 9) Melyik nem volt verseny? a) diszkoszvetés, gerelyhajítás b) birkózás , futás c) távolugrás, öttusa d) ökölvívás ,pankration e) vívás, lövészet f) kocsiverseny, fegyveres futás 10) Mit kapott a gyõztes? a) aranyérmet b) pénzt c) olajfa koszorú és szobrot d) testnevelésbõl egy ötöst 11) Ki éleszti fel az ókori olimpia eszméit 1896-ban? a) Héraklész b) Pierre de Coubertin c) Hajós Alfréd d) Pheidiász 12) Ki szerezte az elsõ aranyérmet hazánknak? a) Egerszegi Krisztina b) Hajós Alfréd c) az öttusa csapat d) a vizilabda csapat 13) Mi nem volt közös a görög poliszokban? a) magukat hellénnek országukat Hellasznak nevezték b) nyelvük és írásuk c) 4 évente olümpiában sport rendezvényre mentek d) vallás és mûvészet e) szokásaik és törvényeik f) katonai szövetségeket kötöttek 14) Miben nem különböztek a görög poliszok? a) nagyságukban b) szokásaikban és törvényeikban c) közös istenvilágukban d) életmódjukban
by Anonymous

Leaderboard

Similar activities from Community

Visit our desktop site to change theme or options, set an assignment or to create your own activity.

Switch template

Interactives