Create better lessons quicker
1) Melyik a legpontosabb meghatározás a számítógéppel kapcsolatban? a) A közösségi oldalak elérésének helye. b) Számításokat nagy sebességgel végző elektromos eszköz. c) Játékra, munkára is alkalmas háztartási gép. d) Internetes tartalmak olvasását segítő eszköz. e) Elektronikus, digitális, univerzális adatfeldolgozó gép. 2) Mi az algoritmus fogalma? a) Megoldási terv b) Szabálytalan zenei ritmus. c) Egy feladat megoldási terve, sorrendje. d) Elemi lépések sorozata, melyekre igennel vagy nemmel tudunk válaszolni. e) Végrehajtási sorrend, leírás. f) Egy feladat végrehajtásának lépésekre bontott sorrendje, mely véges lépésben megoldást ad. 3) Mi a kódolás? a) Matematikai műveletvégzés. b) A program titkosítása. c) A programnyelvek utasításainak megtanulása. d) Egyéni parancsok meghatározása a gép számára. e) A programok "feltörése". f) Az algoritmusok gép számára érthető matematikai szimbólumokra történő meghatározása. 4) A program tervezésénél használt eszköz, geometriai alakzatokból áll, amelyekbe szöveget írunk. a) folyamatábra b) struktúra diagram c) mondatszerű leírás d) anagramma e) sudoku 5) Melyik vezérlési szerkezet informatikai elnevezése a szekvencia? a) elágazás b) egymásutániság c) ismétlés 6) Melyik utasítás szerepelhet a pascal program fejlécében a felsoroltak közül? a) while ...do b) readln c) program d) end e) repeat 7) Melyik paranccsal kezdődik a program törzse, a fő rész? a) begin b) randomize c) random d) inc e) write 8) Melyik érték nem származhatott az a:=random (3)+1 utasítássor eredményeként? a) 0 b) 1 c) 2 d) 3 e) 4 9) Kb. hány programnyelvet ismerünk napjainkban? a) 6 b) 15 c) 6000 d) 500 10) A var utasítással változókat tudok meghatározni a program számára. Igaz-e ez az állítás? a) igaz b) hamis

programozas_8osztaly120124

by Anonymous

Leaderboard

Similar activities from Community

Visit our desktop site to change theme or options, set an assignment or to create your own activity.

Switch template

Interactives