Create better lessons quicker
1) Ki írta az Anyám tyúkja című verset? a) Benedek Elek b) Petőfi Sándor c) Arany János 2) Melyik szó hiányzik? Ej mi a kő! tyúkanyó, ...... A szobában lakik itt bent? Lám, csak jó az isten, jót ád, Hogy fölvitte a ..... dolgát! a) hé b) ebugatta c) kend 3) Mit jelent a "kotkodákol" szó a versben? a) mosakodik b) kotkodál c) kiabál 4) Milyen madárhoz hasonlítja a tyúkot a költő a harmadik versszakban? a) galamb b) bagoly c) liba 5) Ne legyen Tojás szűkében az anyám - Mit jelent ez a sor? a) Nagy tojást tojjon. b) Sok tojást tojjon. c) Piros tojást tojjon. 6) Mi a család kutyájának neve? a) Bodri b) Sajó c) Morzsa 7) Mi a vers utolsó szava? a) anyám b) jószága c) egyetlen

anyamtyukja_masodik

by Anonymous

Leaderboard

Similar activities from Community

Visit our desktop site to change theme or options, set an assignment or to create your own activity.

Switch template

Interactives