Create better lessons quicker
1) Mi történt Szent László királlyal egyetlenegyszer? a) megfutamodni kényszerült b) szembeszállt a kunokkal c) megadta magát 2) Kik elõl menekült? a) a hunok elõl b) a kunok elõl c) a besenyõk elõl 3) Hogy hívták a lovát? a) Szeg b) Szél c) Szög 4) Merre vágtatott László? a) a Vereckei-szoros felé b) a tordai hegyek felé c) a Mátra felé 5) Hogyan fohászkodott? a) Uram, segíts! b) Ó, uram, Jézus, segélj! c) Ó, Jézusom most ségíts! 6) Milyen csoda történt? a) ketté hasadt a hegy b) megáradt a patak c) villámlani kezdett 7) Miért rémültek meg a kunok? a) Megijedtek a hatalmas zajtól. b) Nem látták egymást. c) Nem tudták hogyan kerüljék meg a hegyet. 8) Milyen embernek ismertétek meg Szent Lászlót? a) bátor, de nem vakmerõ b) bátor, a túlerõvel is felveszi a harcot c) gyáva,mert megfutamodott
by Anonymous

Leaderboard

Similar activities from Community

Visit our desktop site to change theme or options, set an assignment or to create your own activity.

Switch template

Interactives