Create better lessons quicker
imádkozik - fohászkodik, meghátrál - megfutamodik, gyorsan - szélnél sebesebben, széthasad - tátong, ijedten - rémülten, mendegél - lépeget,

Tordai-összekötõ

by Anonymous

Leaderboard

Similar activities from Community

Visit our desktop site to change theme or options, set an assignment or to create your own activity.

Switch template

Interactives