Create better lessons quicker
1) saroglya a) lovas szekér része b) létra 2) deres a) lófajta b) kinzóeszköz 3) sarjú a) lekaszált fû b) másodkaszálás 4) tépés a) liba tollának a kiszaggatása b) sebkötözõanyag 5) citera a) hangszer b) félelem 6) vasas német a) mellvértet viselõ osztrák katona b) vasravert osztrák katona

Szavak-képek-KVÍZ

by Anonymous

Leaderboard

Similar activities from Community

Visit our desktop site to change theme or options, set an assignment or to create your own activity.

Switch template

Interactives