Create better lessons quicker
1) Kik végeztek először vízépítési munkálat hazánk területén? a) rómaiak b) törökök c) honfoglaló magyarok d) osztrákok 2) Melyik város rendelkezett biztosan vízvédelmi rendszerrel már a középkorban? a) Tata b) Buda c) Gönyű d) Esztergom 3) Milyen munkálatot NEM végeztek a Dunán a múlt században? a) közös mederbe terelés b) vízimalmok telepítése c) mederkotrás d) gátak építése 4) Az árvízi védekezésben használnak-e robbanóanyagot? a) Igen b) Nem 5) A nyári gátak között találjuk a hullámteret. a) Igaz b) Hamis 6) Kinek a neve kapcsolódik a Kazán-szoroshoz? a) Kazán Kovács b) Széchenyi István c) Vásárhelyi Pál d) Kazán Imre 7) Mikor kezdődött a Tisza szabályozása? a) XIX.század közepén b) 1900 c) 1212 d) 1838 8) Hogyan érték el, hogy a folyó gyorsabban tudja levezetni az árhullámokat? a) megkérték a Tiszár,hogy siessen b) védőgátakkal c) mélyebb mdreket ástak d) átvágták a kanyarulatokat 9) Milyen előnyökkel NEM járt az árvíz-és belvízmentesítés? a) több lett az ivóvíz b) megnőtt a szántók aránya c) csökkent a megműveletlen területek aránya d) fejlődött az erdőgazdaság 10) A kiskörei és a tiszalöki erőművek jelentős mennyiségű áramot is termelnek a) Igaz b) Hamis 11) Kinek a szobrát láthatod? a) gr.Széchenyi István b) Széchenyi Ferenc c) Vásárhelyi Pál d) Wesselényi Miklós 12) A bős-nagymarosi erőmű hazánk energiaellátásának 35%-át fedezte volna. a) Igaz b) Hamis 13) Mikor kezdték el építeni a bős-nagymarosi erőművet? a) 1991-ben b) 1989-ban c) 1977-ben d) 1960-ban 14) Mi szerepel a Vásárhelyi-terv továbbfejlesztésében? a) vésztározók kialakítása b) kanyarulatok átvágása c) mélyebb medreket ástak
by Anonymous

Leaderboard

Similar activities from Community

Visit our desktop site to change theme or options, set an assignment or to create your own activity.

Switch template

Interactives