Create better lessons quicker
1) Mi a kén vegyjele? a) K b) S c) C d) Ke 2) Mely elem vegyjele a C? a) réz b) kén c) szén d) kalcium 3) Melyik jelentés hibás a 2Mg- re vonatkozóan? a) Anyagmennyiség: 2 mól. b) Jelölhet 2 db Mg atomot. c) A magnézium nevű elemet jelöli. d) Tömege: 42g. 4) Az elemi részecskék sorába nem tartozik: a) elektronburok b) neutron c) proton d) elektron 5) Nem pozitív töltésű: a) proton b) atommag c) atom d) p+ 6) Melyik elem rendszáma : 7 ? a) nitrogén b) nátrium c) fluor d) neon 7) Melyik atom magjában van 10 proton? a) Be b) B c) Al d) Ne 8) Melyik atom elektronszerkezete: 2, 8, 7 ? a) kén b) klór c) kálium d) fluor 9) Melyik elem nem tartozik a 3. periódusba? a) magnézium b) nátrium c) berílium d) foszfor 10) Melyik felsorolt elem nem tartozik a IV. főcsoportba? a) szilícium b) szén c) germánium d) oxigén 11) Ki alkotta meg az első periódusos rendszert? a) Mengyelejev b) alkimisták c) Erlenmeyer d) Einstein 12) Mely elemek kerülnek a II. főcsoportba? a) Amelyeknek 2 elektronhéja van. b) Amelyeknek a külső héján 2 elektron van. c) Amelyeknek anyagmennyisége 2 mól- d) Amelyeknek atomtömege: 2g.
by Anonymous

Leaderboard

Similar activities from Community

Visit our desktop site to change theme or options, set an assignment or to create your own activity.

Switch template

Interactives