ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΑ - Είναι οι λέξεις που φανερώνουν πρόσωπα,ζώα,πράγματα, ΡΗΜΑΤΑ - Είναι οι λέξεις που μας δείχνουν ότι κάτι κάνουμε, ΑΡΘΡΑ - Είναι οι μικρές λέξεις που μπαίνουν μπροστά από τα ουσιαστικά και τα επίθετα, ΕΠΙΘΕΤΑ - Είναι οι λέξεις που μας περιγράφουν τα ουσιαστικά,ομορφαίνουν τον λόγο μας,

ΜΕΡΗ ΤΟΥ ΛΟΓΟΥ

Theme

Options

Leaderboard

Switch template

Interactives

Restore auto-saved: ?