Create better lessons quicker
[Petőfi Sándor] : Anyám tyúkja Ej mi a kő! tyúkanyó, kend A [szobában] lakik itt bent? Lám, csak jó az isten, jót ád, Hogy fölvitte a kend dolgát! Itt [szaladgál] föl és alá,Még a ládára is fölszáll, Eszébe jut, [kotkodákol],S nem verik ki a [szobából]. , Dehogy verik, dehogy verik!Mint a [galambot] etetik,Válogat a kendermagban,A [kiskirály] sem él jobban. Ezért aztán, [tyúkanyó],hát Jól megbecsűlje kend magát, Iparkodjék, ne legyen ám Tojás [szűkében] az anyám. , [Morzsa] kutyánk, hegyezd füled,Hadd beszélek mostan veled, Régi [cseléd] vagy a háznál,Mindig [emberűl] szolgáltál, Ezután is jó légy, Morzsa,Kedvet ne kapj a [tyúkhúsra], Élj a tyúkkal barátságba’..[Anyám] egyetlen [jószága] .

Anyám tyúkja hiányzó

Switch template

Interactives

Leaderboard

Similar activities from Community

Switch template

Interactives