Create better lessons quicker
think positively - myśleć pozytywnie, earn money - zarobić pieniądze, set a budget - ustalić budżet, stick to a budget - trzymać się budżetu, learn how to say NO - nauczyć się mówić 'Nie', drink more water - pić więcej wody, overcome my shyness - pokonać nieśmiałość, be more creative - być bardziej kreatywnym, give up junk food - zrezygnować z niezdrowego jedzenia, make some friends - zaprzyjaźnić się , pick up useful skills - nauczyć się przydatnych umiejętności, sign up for karate - zapisać się na karate, watch less TV - oglądać mniej TV, go to bed early - chodzić wcześnie spać, walk every day - spacerować codziennie, stop biting my nails - przestać obgryzać paznokcie, take up a new hobby - znaleźć nowe hobby, stop being late - przestać się spóźniać, travel - podróżować, enjoy life more - cieszyć się życiem, try parachuting - spróbować skoku ze spadochronem , eat veggies regularly - jeść warzywa regularnie,

New Year`s resolutions

Leaderboard

Visit our desktop site to change theme or options, set an assignment or to create your own activity.

Switch template

Interactives