Create better lessons quicker
1) Utwór "Balladyna" to: a) wiersz b) dramat c) nowela 2) Z ilu aktów składa się "Balladyna": a) 5 b) 4 c) 10 3) Juliusz Słowacki napisał "Balladynę" w: a) Genewie w 1834 r. b) Lozannie w 1832 r. c) Zurychu w 1836 r. 4) "Balladyna" ukazała się po raz pierwszy drukiem w 1839 r. w: a) Paryżu b) Londynie c) Warszawie 5) "Balladyna" zaczyna się listem dedykacyjnym skierowanym do: a) Zygmunta Krasińskiego b) Adama Mickiewicza c) Salomei Słowackiej 6) Akcja "Balladyny" rozgrywa się w lasach nad jeziorem: a) Gopło b) Śniardwy c) Świteź 7) Czas przebiegu zdarzeń w „Balladynie” obejmuje: a) 4 dni b) dzień c) rok 8) Pierwsza, współczesna adaptacja filmowa "Balladyny" została wyreżyserowana przez: a) Agnieszkę Holland b) Krzysztofa Zanussiego c) Dariusza Zawiślaka

Quiz wiedzy o lekturze "Balladyna". Cz. 1

Switch template

Interactives

Leaderboard

Switch template

Interactives