Create better lessons quicker
1) ács a) házak tetejét készítõ mesterember b) házak falát felrakó mesterember c) házak tervrajzát készítõ mesterember 2) inas a) hintót vezetõ ember b) gazdagabb ember szolgája c) a földesúr birtokán dolgozó ember 3) ácsinas a) az ácsmester segédje b) az ácsmester fia c) az ácsmester barátja 4) sorozás a) sorbaállítás b) kötelezõ katonai szolgálat c) katonai szolgálatra jelentkezõk összeírása 5) padlás a) a tetõ és a szoba mennyezete közötti rész b) a legkisebb szoba c) a lakás elõszobája 6) követválasztás a) valaki után megy b) egy helységet vagy térséget képviselõ választása c) egy helység vagy térség képviselõje 7) érdemrend a) kitüntetés b) büntetés c) sorrend

Mit jelent KVÍZ- Sipka

by Anonymous

Leaderboard

Similar activities from Community

Visit our desktop site to change theme or options, set an assignment or to create your own activity.

Switch template

Interactives