Create better lessons quicker
1) Ki a történet fõszereplõje? a) az öreg mester b) Sipka c) Csiha 2) Mi volt Sipka foglálkozása? a) inas b) mester c) katona 3) Miért nem sorozták be Sipkát honvédnek? a) félõs volt b) nem jelentkezett sorozáskor c) alacsony termete miatt 4) Milyen gúnynevet adtak Sipkának a sorozótisztek? a) Babszem Jankó b) Hüvelyk Matyi c) Pöttöm Palkó 5) Az ácsmestert miért nem sorozták be? a) öreg volt b) beteg volt c) nem jelentkezett 6) Honnét tudta a mester és Sipka a háborús híreket? a) futároktól b) sebesültektõl c) az újságból 7) Hol élt Sipka és az öreg mester? a) Budán b) Pesten c) Pest mellett 8) Honnét lõtte az ellenség Pestet? a) a Lánchídról b) a Duna partról c) a budai várból 9) Hová rejtõztek el az emberek az ágyúzás idején? a) az erdõbe b) a híd alá c) a pincébe 10) Milyen hírrel érkezett egyik este Sipka a pincébe? a) elveszett Pest b) megjöttek a honvédek c) elmenekült az ellenség 11) Mivel lelkesítette Sipka és az öreg mester a honvédeket? a) Magyar zászlókat raktak a pesti tornyokra. b) Magyar zászlót raktak a budai várra. c) Magyar zászlót raktak a Lánchídra. 12) Miért volt hõstett amit Sipka csinált? a) Életét kockáztatva rakta ki a zászlókat. b) Sötétben félni lehet. c) Õ nem hajtott végre hõstettet. 13) Mi lett Sipka jutalma? a) Beállhatott honvédnek. b) Érdemrendet kapott. c) Pénzt kapott jutalmul.
by Anonymous

Leaderboard

Similar activities from Community

Visit our desktop site to change theme or options, set an assignment or to create your own activity.

Switch template

Interactives