Create better lessons quicker
1) Válaszd ki a másodfokú függvény hozzárendelési szabályát! a) -1/2(x-2)^2+4 b) 1/2(x-2)^2+4 c) -1/2(x+2)^2+4 d) -1/2(x-2)^2+4 2) Melyik függvény van az ábrán? a) -3/2x+3 b) -2/3x-3 c) 2/3x+3 d) 2/3x-3 3) Melyik abszolútérték függvényt rejti az ábra? a) 3|x-1|+3 b) -3|x+1|-3 c) 3|x+1|-3 d) -3|x+1|+3 4) Add meg az f(x)=-1/2x+3 függvény zérushelyét a [-2;4] intervallumon! a) 6 b) 3 c) 5 d) nincs 5) Add meg az f(x)=(x-5)^2+5 függvény helyettesítési értékét f(2)-re! a) 14 b) 11 c) -14 d) -4 6) Válaszd ki teljes négyzetté alakítással a helyes alakot! f(x)=x^2-6x+8 a) (x-3)^2+1 b) (x+3)^2-1 c) (x-3)^2-1 d) (x+3)^2+1
by Anonymous

Leaderboard

Similar activities from Community

Visit our desktop site to change theme or options, set an assignment or to create your own activity.

Switch template

Interactives