Create better lessons quicker
1) Mi az olvasmány címe? a) A fejedelem dadája b) A fejedelem mamája c) A fejedelem dajkája 2) Miért raboltak a kurucok? a) Gazdagok akartak lenni. b) Etetni kellett a katonákat. c) Bűnözők voltak. 3) Rákóczi megtiltotta, hogy szegényektől raboljanak. a) Igaz b) Hamis 4) Mit raboltak el a dajkától a kurucok? a) tyúkokat b) tehenet c) disznót 5) Hova gyalogolt a fejedelemhez az öregasszony? a) Nándorfehérvárra b) Sárospatakra c) Gyöngyöspatakra 6) Hány napig várakozott a dajka a bebocsátásra? a) 7 b) 4 c) 3 7) Hogy nevezte a szegény asszony a fejedelmet? a) Ferkó b) Ferenc c) Ferike 8) Hogy szólította Rákóczi az asszonyt? a) néném b) húgom c) nagyságos asszony 9) Milyen ajándékot hozott a dajka? a) kalap b) pelenka c) cipő d) kiskabát 10) Mit kapott a szegény asszony Rákóczitól? a) kenyeret b) szidást c) birtokot d) aranyat

rakoczi_dajka4

by Anonymous

Leaderboard

Similar activities from Community

Visit our desktop site to change theme or options, set an assignment or to create your own activity.

Switch template

Interactives