1) Απαγορεύονται οι διακρίσεις (λόγω φυλής, φύλου, γλώσσας, θρησκείας, χρώματος κλπ.) a) b) c) d) 2) Το συμφέρον του παιδιού σε σχέση με την ευημερία του, προστασία και φροντίδα a) b) c) d) 3) Δικαίωμα στη ζωή την ανάπτυξη και την επιβίωση a) b) c) d) 4) Επικοινωνία με τους γονείς a) b) c) d) 5) Οικογενειακή επανένωση a) b) c) d) 6) Προστασία από παράνομες μετακινήσεις στο εξωτερικό a) b) c) d) 7) Ελευθερία γνώμης a) b) c) d) 8) Ελευθερίας έκφρασης a) b) c) d) 9) Ελευθερίας θρησκείας a) b) c) d) 10) Δικαίωμα του να συνεταιρίζεται και να συνέρχεται ειρηνικά a) b) c) d) 11) Δικαίωμα στην ιδιωτική ζωή a) b) c) d) 12) Δικαίωμα στην πληροφόρηση από τα μέσα ενημέρωσης a) b) c) d) 13) Προστασία από κάθε μορφή βίας, παραμέλησης και εκμετάλλευσης a) b) c) d) 14) Δικαίωμα προστασίας για παιδιά πρόσφυγες a) b) c) d) 15) Δικαίωμα αξιοπρεπούς ζωής για παιδιά με αναπηρίες , και συμμετοχή στην εκπαίδευση και κοινωνική ζωή a) b) c) d) 16) Δικαίωμα στην υγεία και τις ιατρικές υπηρεσίες a) b) c) d) 17) Δικαίωμα σε αξιοπρεπές επίπεδο ζωής a) b) c) d) 18) Δικαίωμα στην εκπαίδευση a) b) c) d) 19) Ανάπτυξη των ικανοτήτων και των προσωπικοτήτων τους και σεβασμός προς τα ανθρώπινα δικαιώματα μέσω της εκπαίδευσης a) b) c) d) 20) Ελευθερία γλώσσας και πολιτιστικής ζωής των παιδιών από μειονότητες a) b) c) d) 21) Δικαίωμα στον ελεύθερο χρόνο και ψυχαγωγία a) b) c) d) 22) Προστασία από οικονομική εκμετάλλευση και εργασία a) b) c) d) 23) Προστασία από παράνομη χρήση ναρκωτικών ουσιών και διακίνηση αυτών a) b) c) d) 24) Προστασία από κάθε μορφή σεξουαλικής βίας και εκμετάλλευσης a) b) c) d) 25) Προστασία από απαγωγές και εμπορία παιδιών a) b) c) d) 26) Προστασία στέρησης ελευθερίας a) b) c) d) 27) Δικαίωμα στην αξιοπρέπεια και τον σεβασμό στις ανάγκες τους καθώς και στη νομική βοήθεια για να μπορεί να υπερασπίζεται τον εαυτό του a) b) c) d)

Δικαιώματα του παιδιού

Leaderboard

Theme

Options

Switch template

Interactives

Restore auto-saved: ?