Create better lessons quicker
1) Hol volt a magyarok õshazája? a) Kárpát-medencében b) Vereckei-szorosnál c) Urál vidékén 2) Ki indult el megkeresni az õshazát? a) Callixtus pápa b) Julianus barát c) Beél vitéz 3) Ki temettette el Attilát? a) Csaba b) Imre c) Géza 4) Hol élt a magyar nép a kalandozások korában? a) Szittyaországban b) Kárpát-medencében c) Káma folyó vidékén 5) Ki volt István apja? a) Géza b) IV. Béla c) Attila 6) Kit nevezünk a második honalapítónak? a) Árpád b) István c) IV. Béla 7) Melyik népet nevezték tatároknak? a) török b) mongol c) görög 8) Ki volt Hunyadi János? a) hadvezér b) király c) uralkodó 9) Hol volt Hunyadi Mátyás fogságban? a) Prágában b) Aradon c) Krakkóban 10) Mi az iniciálé? a) miniatür kép b) pergamenlap c) díszes kezdõbetû 11) Kirõl nevezték el a Bélkõt? a) IV. Béláról b) Botondról c) Beél vitézrõl 12) Hol található a Bélkõ? a) Mátrában b) Bükkben c) Börzsönyben 13) Mit jelent a corvus szó? a) holló b) varjú c) sólyom
by Anonymous

Leaderboard

Similar activities from Community

Visit our desktop site to change theme or options, set an assignment or to create your own activity.

Switch template

Interactives