Create better lessons quicker
suutari - Hän käytti lestiä, pikilankaa, neulaa ja vasaraa työvälineinään. Tuotteet hän valmisti nahasta., räätäli - Sakset, neula, lanka ja kaavat olivat hänen työvälineitään., savenvalaja - Hänen tuotteittensa materiaali poljettiin sopivaksi paljain jaloin. Esineet valmistettiin dreijalla., seppä - Hevosenkengät, koneet ja työvälineet syntyivät hänen pajassaan., korinpunoja - paju, päreet ja tuohi olivat hänen materiaalejaan., piika - Hän auttoi talon emäntää ruuanlaitossa ja lasten hoidossa, hän hoiti myös eläimiä., renki - Hän auttoi talon isäntää piha- ja peltotöissä.,

entisajan ammatteja

by Anonymous

Leaderboard

Similar activities from Community

Visit our desktop site to change theme or options, set an assignment or to create your own activity.

Switch template

Interactives

c