Create better lessons quicker
1) Hol élt Deák Ferenc a szabadságharc idején? a) Zala megyében b) Somogy megyében c) Vas megyében 2) Milyen ember volt Deák Ferenc? a) hirtelen haragú, jó kardvívó b) csatára termett, jó lovas c) szelíd, megfontolt 3) Mit gondolt hazánk ellenségeirõl? a) Meg kell õket büntetni példásan. b) Akik jogainkat elvették, nem jártak az igazság útján. c) Akik jogainkat elvették, büntetést érdemelnek. 4) Miért fáradozott oly sokat Deák? a) Azért, hogy gyõzzenek honvédjeink. b) Azért, hogy megbékéljünk sorsunkkal. c) Azért,hogy létrejöjjön a kiegyezés. 5) Kivel kellett kiegyeznünk? a) az osztrák császárral b) az orosz cárral c) a német császárral 6) Mit kívánt a kiegyezéssel járó munka? a) gyors alkut b) gõgöt és szigort c) sok bölcsességet, óvatosságot 7) Mikor történt meg a kiegyezés? a) 1849-ben b) 1867-ben c) 1896-ban 8) Mit biztosított a kiegyezés Magyarországnak? a) függetlenséget b) pénzt c) új technikákat 9) Milyen politikai szerepet töltött be Deák a kiegyezés után? a) Õ lett a miniszterelnök b) Õ lett a helytartótanács elnöke. c) Õ volt a tanácsadója a magyar kormánynak. 10) Miért maradt üresen Deák széke az országgyûlésben halála után? a) nem mert beleülni senki b) a császár így rendelkezett c) nem akadt hozzá méltó ember 11) Hogyan nevezi Deákot az utókor? a) A legnagyobb magyar b) A haza bölcse c) A második honalapító
by Anonymous

Leaderboard

Similar activities from Community

Visit our desktop site to change theme or options, set an assignment or to create your own activity.

Switch template

Interactives