Create better lessons quicker
1) Mi az olvasmány mûfaja? a) mese b) monda c) népkölés 2) Ki a történet valós szereplõje? a) Mátyás király b) a bíró c) a hajdú 3) Hol játszódnak az események? a) Budán b) Visegrádon c) Kolozsváron 4) Miért járta álruhában az országot Mátyás? a) Szeretett farsangot játszani. b) Jó mulatságnak tartotta. c) Látni akarta a valóságot. 5) Mi okból ment Mátyás Kolozsvárra? a) Meghallotta, hogy a bíró sanyargatja a népet. b) Meghallotta, hogy a szülõházát megrongálták. c) Meghallotta, hogy fahordás ideje van. 6) Hová ült le Mátyás? a) a szatócs bolt elé b) a mészárszék elé c) a könyvesház elé 7) Ki vette észre Mátyást? a) a bíró b) egy paraszt c) egy hajdú 8) Hogyan bíztatták a hajdúk a népet, hogy jobban dolgozzanak? a) hangos szóval b) pálcával c) fegyverrel 9) Mit kérdezett Mátyás a bírótól? a) Mit fizet a favágásért? b) Meddig kell dolgozni? c) Kinek a fáját kell hordani? 10) Mit írt Mátyás a fahasábokra? a) Itt jártam! b) Mátyás c) Én is hordtam a fát. 11) Hogyan ítélkezett másnap Mátyás? a) Szétosztotta a fát a nép között. b) Huszonötöt húzatott a bíróra. c) A bírónak leüttette a fejét. 12) Miért szerette a nép Mátyást? a) igazságos volt b) nem kellett adót fizetni c) pénzt adott a népnek

KolozsváriKvíz

by Anonymous

Leaderboard

Similar activities from Community

Visit our desktop site to change theme or options, set an assignment or to create your own activity.

Switch template

Interactives