Create better lessons quicker
Bevezetés - Mátyás király álruhában járva nézi meg milyen sorsa van a népnek., Bonyodalom - Az a hír járja, hogy a kolozsvári bíró sanyargatja a népet., Cselekmény kibontakozása - A hajdú munkára kényszeríti Mátyást., 1. - A bíró nem akar fizetni., 2. - Mátyás a fahasábokra írja a nevét., 3 - Másnap visszatér igazságot szolgáltatni., Befejezés - A király megbünteti a bírót.,

Kolozsvári Összekötõ

by Anonymous

Leaderboard

Similar activities from Community

Visit our desktop site to change theme or options, set an assignment or to create your own activity.

Switch template

Interactives