Igaz: Az Evangéliumos könyvet a szentélyben őrizzük, A körmenetben a négy égtáj felé fordulva olvasunk fel belőle, A pap tömjénezés után olvas fel belőle, Az evangélium szó jelentése: jó hír, örömhír, Egyes szertartásokon meg is csókolhatjuk az Evangéliumos könyvet, Az elején a négy evangélista látható, Hamis: A pap a záró áldást ezzel végzi, Bárki felolvashat belőle a liturgián, A hívek sohasem láthatják vagy érinthetik meg az Evangéliumos könyvet, A pap sosem szokta a magasba emelni, Az evangéliumos könyvet csak kizárólag a templomban használhatjuk, Az Evangéliumos könyvet a sekrestyében őrizzük,

Theme

Options

Leaderboard

Switch template

Interactives

Restore auto-saved: ?