Create better lessons quicker
1) A háromszög belső szögeinek összege = a) 60 fok b) 120 fok c) 180 fok d) 360 fok 2) Ha egy háromszögnek három különböző szöge van, akkor az egy a) általános háromszög b) egyenlő szárú háromszög c) derékszögű háromszög d) szabályos háromszög 3) Egy háromszöget meg lehet szerkeszteni ..... adatból. a) egy b) kettő c) három d) nulla 4) A háromszög bármely két oldalának összege ....... a harmadik oldalnál. a) kisebb b) nagyobb c) egyenlő 5) A 75 fokos szöget a) meg lehet szerkeszteni b) nem lehet megszerkeszteni c) nincs értelme szerkeszteni, mert ilyen szög nincs 6) Válaszd ki az igaz állítást! a) A háromszög egy belső szöge egyenlő a másik két külső szög összegével. b) A háromszög egy külső szöge egyenlő a másik két belső szög összegével. c) A háromszög belső szögeinek összege egyenlő a külső szögek összegével. 7) Válaszd ki az igaz állítást! a) Egy háromszögnek lehet két tompaszöge. b) Egy háromszögnek lehet két derékszöge. c) Egy háromszögnek lehet két egyenesszöge. d) Egy háromszögnek lehet két hegyesszöge. 8) Válaszd ki az igaz állítást! a) A hegyesszögű háromszög minden szöge hegyesszög. b) A derékszögű háromszögnek minden szöge derékszög. c) A tompaszögű háromszögnek minden szöge tompaszög. 9) Ha egy háromszög belső szögeinek aránya 1:2:3 , akkor az egy a) hegyesszögű háromszög. b) derékszögű háromszög. c) tompaszögű háromszög. 10) Ha a háromszög egyik belső szöge 57 fok 13 szögperc, akkor a mellette levő külső szög a) 133 fok 47 szögperc b) 123 fok 47 szögperc c) 122 fok 47 szögperc d) 142 fok 47 szögperc

Kvíz-háromszög

by Anonymous

Leaderboard

Similar activities from Community

Visit our desktop site to change theme or options, set an assignment or to create your own activity.

Switch template

Interactives