Create better lessons quicker
1) Melyik évszakban játszódik a történet? a) télen b) nyáron c) õsszel 2) Mi az olvasmány mûfaja? a) monda b) mese c) népköltés 3) Mi a monda valóságalapja? a) Az évszak,amikor a történet játszódik. b) A történet, melyrõl a monda szól. c) A szereplõk és a helyszín. 4) Hová érkezett a vadászcsapat? a) a nagyvázsonyi malomhoz b) az erdõbe c) a nagyvázsonyi várba 5) Mit kért a lovascsapat vezére? a) egy korsó bort b) egy ital vizet c) egy csupor hideg tejet 6) Ki szolgálta ki a csapatot? a) a molnár b) a molnár fia c) a molnár segedje 7) Hogyan hozta a legény a vizet? a) mázas cserépkorsóban malomkõtálcán b) mázas cserépkorsóban fatálcán c) serlegben malomkõtálcán 8) Ki volt a sasorrú nagyúr? a) Kinizsi Pál b) Hunyadi János c) Hunyadi Mátyás 9) Hogy hívták a molnárlegényt? a) Kinizsi Pál b) Kinizsi László c) Kinizsi Mátyás 10) Mire kérte Mátyás király Kinizsit? a) Adjon még egy korsó vizet. b) Álljon be a seregébe. c) Mutassa meg a malmot. 11) Mi lett késõbb Kinizsi Pálból? a) Õ lett Nagyvázsony molnára. b) Mátyás király kincstárnoka lett. c) Mátyás király seregének a vezére. 12) Mi volt a neve Mátyás király seregének? a) fekete sereg b) sötét sereg c) corvin sereg 13) Mit gondolsz mit kapott szolgálataiért Kinizsi Mátyás királytól? a) egy szép fehér lovat b) a nagyvázsonyi várat és környékét c) csak zsoldot
by Anonymous

Leaderboard

Similar activities from Community

Visit our desktop site to change theme or options, set an assignment or to create your own activity.

Switch template

Interactives