1) Narodit se. a) be born b) Grow up c) Die d) Have children e) Get married get a job f) Leave school 2) Přestěhovat se. a) Move (house) b) Start school c) Go to university d) Walk to school e) Play football f) Get married 3) Grow up a) Jít do školy b) Zvednout se c) Vyrůst d) Umřít e) Mít děti opustit školu f) Jít na universitu 4) My parents got ....... in Paris. a) Started b) Left c) moved d) Had e) Was born 5) They ....... three children. a) Started b) Died c) Went d) Born e) Had f) Got 6) I ......... in London. a) Married b) Left c) Grew up d) Died e) Get job 7) We....... to a new house when I was six  a) Started b) Moved c) Born d) Left e) Had 8) My grandfather......... in 2012. a) Have b) Died c) Got d) Left 9) My brother . ..... School when he was 21. a) Die b) Gor c) Moved d) Grew up e) Left 10) My mum ........ A new job last month. a) Started b) Died c) Start d) Leave 11) My name' s......... a) Moje jméno je....... b) Moje kamarádka se jmenuje ....... c) Mluvím anglicky....... 12) ......... Moved to England last year. a) ......... Přestěhoval se do Englandu minulý rok. b) Žiju v Englandu rok. c) Mám mámu v Englandu. 13) I live in New Zealand.  a) Já žiju v Novém Zélandu. b) Žiju v Zélandu . c) Miluji Zéland.

Leaderboard

Theme

Options

Switch template

Interactives

Restore auto-saved: ?