Create better lessons quicker
1) Milyen elven működik a transzformátor? a) elektromágnes elve b) elektromágneses indukció elve c) generátor elve 2) Milyen árammal működik a transzformátor? a) csak váltakozó árammal b) csak egyenárammal c) mindkettővel 3) Mi a vasmag szerepe? a) Összeköti a tekercseket. b) Rajta keresztül folyik az áram. c) Felerősíti a mágneses mezőt. 4) Mikor használunk transzformátort? a) Feszültség növelésekor. b) Feszültség csökkentésekor. c) Feszültség átalakításakor. 5) A transzformátorral csökkenteni szeretnénk a feszültséget. Az 1.-sel jelölt tekercs a: a) primer tekercs b) szekunder tekercs c) elektromágnes 6) A transzformátorral fel akarjuk transzformálni az áramot. Melyik a primer tekercs? a) 1. b) 2. c) 3. 7) Np Up Nsz Usz 1200 230V ? 23V a) 12000 b) 120 c) 12 8) Up Ip Pp 230V 2A ? a) 460 W b) 115 W c) 460 V 9) Np Pp Nsz Usz 1200 460W 600 ? a) 130W b) 460W c) 920W 10) Np Up Nsz Usz 300 230V 600 ? a) 115V b) 23V c) 460V 11) Np Ip Nsz Isz 300 2,5A 600 ? a) 1,25A b) 5 A c) 6 A 12) Np:Nsz=1:2 Up:Usz=? a) 1:2 b) 2:1 c) 0,5 13) Np:Nsz=1:2 Ip:Isz=? a) 1:2 b) 2:1 c) 0,5 14) Np:Nsz=1:2 Pp:Psz=? a) 1:2 b) 2:1 c) 1:1 15) Up Ip Usz Isz 10V 2 A 5 V ? a) 1A b) 4A c) 10A d) 0,1A 16) A távvezetékrendszerben a generátorban előállított áram feszültségét szállítás előtt: a) feltranszformáljuk b) letranszformáljuk 17) Távvezeték alkalmazásával növelni lehet a teljesítményt. a) Igaz b) Hamis 18) A távvezetékben kis áramerősségen szállítjuk az áramot, hogy kisebb legyen a hőveszteség. a) Igaz b) Hamis 19) A távvezetékrendszer fogyasztó felőli oldalán: Np<<Nsz a) Igaz b) Hamis 20) Melyik biztosíték szakítja meg túláram esetén az áramkört? a) olvadóbiztosíték b) automata biztosíték c) mindkettő 21) Melyik biztosíték használható csak egyszer? a) olvadóbiztosíték b) automata biztosíték c) mindkettő

2_transzformátor2

by Anonymous

Leaderboard

Similar activities from Community

Visit our desktop site to change theme or options, set an assignment or to create your own activity.

Switch template

Interactives