Create better lessons quicker
1) Kik voltak Szent István szülei? a) Géza, Sarolt b) Géza, Gizella c) Árpád, Sarolt 2) Milyen nevet kapott a születésekor? a) Vazul b) Vajk c) István 3) Mi a festmény címe? a) Hittérítés b) Eskütétel c) Vajk megkeresztelése 4) Ki festette? a) Benczúr Gyula b) Mányoki Ádám c) Székely Bertalan 5) Kitől kérte Szent István a koronát? a) lengyel királytól b) II. Szilveszter pápától c) XVI. Benedek pápától 6) Melyek a koronázási jelvények? a) korona, jogar, tőr, orsz.alma b) korona, jogar, szablya, orsz.alma c) korona, jogar, kard, orsz. alma 7) Melyik koronázási jelvény maradt ki az előbb? a) palást b) perelin c) köpönyeg 8) Mi van a képen? a) ököl b) István király jobb keze c) István király csuklója 9) Hol látható a Szent Jobb? a) Hősök tere b) István király jobb kezefeje c) Székesfehérvár 10) Mi van a képen? a) Királyok tere b) Vezérek tere c) Hősök tere 11) Kinek a szobra ez? a) Sz. István b) Géza fejedelem c) Árpád fejedelem 12) Ki látható a 10000 Ft-os bankjegyen? a) Móra Ferenc b) Rákóczi Ferenc c) Sz. István 13) Mi a rockopera címe? a) István, a király b) Vajk, a király c) Szent királyunk

Államalapítás

by Anonymous

Leaderboard

Similar activities from Community

Visit our desktop site to change theme or options, set an assignment or to create your own activity.

Switch template

Interactives