Create better lessons quicker
1) Kit választottak meg a magyar főurak 1440-ben magyar királynak? a) Hunyadi János b) I. Ulászló c) Zsigmond d) V. László 2) "A Hunyadiak ismeretlen, talán román eredetű, elmagyarosodott nemesi család voltak, nem túl nagy vagyonnal." a) Igaz b) Hamis 3) Kit neveztek a törökök "Jankó nevű, gonoszlelkű átkozottnak"? a) Kapisztrán János b) János Pál pápa c) Hunyadi János d) János Zsigmond 4) Milyen eredménye volt az 1442-es erdélyi csatáknak Mezid béggel? a) Győztes b) Vesztes c) Mindkettő 5) Kitől kapta a Hunyadi család Hunyad várát? a) Zsigmond király b) V. László c) Nagy Lajos d) Károly Róbert 6) Mi lett a "hosszú hadjárat" egyik eredménye? a) Magyarország megszabadult a törököktől b) Szerbia szabad lett c) Erdély Magyarországhoz csatlakozott 7) Melyik mai ország fővárosa Szófia? a) Lengyelország b) Szerbia c) Bulgária d) Románia 8) Kivel kötött 1444 nyarán békét Ulászló? a) A szerbekkel b) A lengyelekkel c) Az oroszokkal d) A törökökkel 9) Mikor volt a várnai csata? a) 1442 b) 1443 c) 1444 d) 1447 10) Hol halt meg Ulászló? a) A csatatéren b) A királyi rezidencián Budán c) Erdélyi látogatása során 11) Ki lett I. Ulászló utóda a magyar trónon? a) Hunyadi János b) Ozorai Péter c) V. László d) Zsigmond 12) Milyen tisztséget töltött be Hunyadi János V. László uralkodása alatt? a) Kincstárnok b) Kancellár c) Kormányzó 13) Kivel kötött szövetséget Hunyadi a török legyőzéséért? a) A lengyel királlyal b) A Habsburgokkal c) Szakander bég, albán hadvezérrel d) Az erdélyi vajdával 14) Mikor volt a súlyos vereséget hozó "Rigómezei ütközet"? a) 1446 b) 1447 c) 1448 d) 1450 15) Melyik város őrizte a Dunát, és a Dunába torkolló Száva átkelőhelyét, gázlóját is? a) Buda b) Zenta c) Nándorfehérvár d) Székesfehérvár 16) Mi a mai neve Nándorfehérvárnak? a) Belgrád b) Szófia c) Várna d) Rigómező 17) Mikor volt a nándorfehérvári ütközet? a) 1449 b) 1453 c) 1456 d) 1460 18) Ki volt az a vitéz, aki a várfalról magával rántotta a zászlót kitűző törököt? a) Hunyadi János b) Dugovics Titusz c) Kapisztrán János d) V. László 19) Megnyerték-e a nándorfehérvári csatát a magyarok? a) Igen b) Nem 20) Hogyan halt meg Hunyadi János? a) Csatában b) Pestisben c) Himlőben d) Végelgyengülésben 21) Mi történt a csata után Hunyadi János két fiával? a) Lefejezték őket b) Újabb birtokokat kaptak c) Egyiket lefejezték, a másikat börtönbe zárták
by Anonymous

Leaderboard

Similar activities from Community

Visit our desktop site to change theme or options, set an assignment or to create your own activity.

Switch template

Interactives