Create better lessons quicker
1) Hol áll Petõfi gondolatban, amikor A Tisza címû veret írja? a) a Túr partján b) a Tisza partján c) a Tisza és a Túr tokolatánál 2) Melyik napszakban állt meg a költõ a folyónál? a) nyári alkonyatkor b) nyári reggelen c) nyári délután 3) Milyennek látta Petõfi a Tiszát? a) haragosnak b) szelídnek c) nagy hullámok csaptak fel 4) Mihez hasonlítja a költõ a levágott sarjúrendeket? a) a könyvek képeihez b) a könyvek lapjaihoz c) a könyvekben lévõ sorokhoz 5) Mit látott Petõfi a réten túl? a) virágos mezõt b) magas erdõt c) nagy síkságot 6) A bokrok nyílásán át, a távolban mi látszott? a) egy falu b) egy falu templomtornya c) egy kis városka 7) Milyen volt az ég? a) bárányfelhõs b) borult c) vakítóan fehér 8) Milyen hangot hallott Petõfi a távolból? a) madárdalt b) méhek zúgását c) malom zúgását 9) Mit csodált Petõfi, amint ott némán állt? a) a kanyargó Tiszát b) a virágos rétet c) a természet szépségét 10) Hová igyekezett Petõfi? a) egy tanyára b) egy faluba c) egy városba 11) Hol beszélgetett a költõ a barátaival? a) a Tisza partján b) a tûz mellett c) a tisztaszobában 12) Mire ébredt Petõfi néhány nap múlva? a) a déli harangszóra b) félrevert harangszóra c) a reggeli harangszóra 13) Miért verték félre a harangot? a) imádkozni hívták az embereket b) tûz volt c) jött az árvíz
by Anonymous

Leaderboard

Similar activities from Community

Visit our desktop site to change theme or options, set an assignment or to create your own activity.

Switch template

Interactives