1) 17, 21, _____, 29, 33. Kurš skaitlis ir jāieraksta? a) 4 b) 24 c) 25 d) 20 2) 50, 80, 110, 140, 170. kāds ir solis - cik jāpieskaita________ a) jāpieskaita 3 b) jāpieskaita 30  c) jāatņem 3 3) 53, 47, 41, 35, _____, ______. Ieraksti trūkstošos skaitļus a) 29, 22 b) 29, 23 c) 28, 22 d) 28, 23 4) 64, 57, 50, 43, 36. Nākamais skaitlis _______ a) palielinās par 7 b) palilinās par 17  c) samazinās par 7 5) 9457, 9461, 9465, 9469. Par cik palielienās skaitļu virkne? a) palielinās par 3 b) palielinās par 4 c) palielinās par 5 6) 34 320, 24 320, 14 320, 4320. Par cik virkne palielinās vai samazinās? a) palielinās par desmit tūkstošiem b) palielinās par tūkstošiem c) samazinās par 10 tūkstošiem 7) 70 110, _______________, 70 010, 69 960, 69 910. Atrodi trūkstošos skaitļus. a) 70 060 b) 70 050  c) 70 040

Leaderboard

Theme

Options

Switch template

Interactives

Restore auto-saved: ?