Create better lessons quicker
1) Melyik állítás igaz a kénre? a) A ként a XIX.században fedezte fel George Sulfur b) A középkorban állították elő először keserűsóból c) Már az ókorban használták kelmék tisztítására 2) Mi jellemző a kénre? a) sárga,szúrós szagú,színtelenítő hatású b) szagtalan,szilárd,fertőtlenítő hatású c) sárga, szúrós szagú, szilárd 3) A kénnek alacsony az olvadáspontja,mert kétatomos molekulát alkot. a) Igaz b) Hamis 4) Milyen kristályrácsa van a kénnek? a) atom b) molekula c) ion d) fémes 5) A kénmolekula.........atomból áll. a) 8 b) 2 c) 6 6) A kénnek azért alacsony az olvadáspontja,mert a kristályrácsot gyenge, másodrendű kötés tartja össze. a) Igaz b) Hamis 7) Milyen színű lánggal ég a kén? a) halvány sárga b) színtelen c) kék 8) A kén égésekor.........keletkezik. a) kén-dioxid b) kén-oxid c) kén-trioxid 9) Melyik a helyes egyenlet? a) 2S + O₂ → 2SO₂ b) S + O₂ → SO₂ c) S +2O₂ → 2SO₂ 10) A kén a fémekkel egyesülve.......alkot a) sókat b) szulfitokat c) szulfidokat 11) Melyik a helyes egyenlet? a) 2SO₂ + O₂ → 2SO₃ b) SO₂ + 2O₂ → 2SO₃ c) 2SO + O₂ → 2SO₃ 12) A kén-hidrogén jellemzői a) színtelen, légnemű,fertőtlenítő hatású b) színtelen,záptojás szagú, szilárd c) mérgező, záptojás szagú, légnemű 13) Melyik gyógyfürdő vize tartalmaz kénhidrogént? a) Gunaras b) Harkány c) Hévíz 14) 2 mol cink-szulfid tömege a) 98g b) 97g c) 194g d) 194mg 15) A kén-dioxid baktériumölő hatású, ezért hordók fertőtlenítésére használják a) Igaz b) Hamis 16) A kén-dioxid felelős a lúgos esők kialakulásáért. a) Igaz b) Hamis 17) A kén-dioxid tovább oxidálható,ezért......... a) oxidálószer b) redukálószer c) bázis d) sav 18) A kén-trioxid képlete a) 3SO b) S₃O₃ c) SO₃ 19) 2 mol kén égésekor ........g kén-dioxid keletkezik. a) 64g b) 48g c) 128g d) 32g 20) A ként felhasználják a) fertőtlenítésre, nátrium előállítására b) gumi vulkanizálására, növényvédő szerek előállítására c) hordók kénezésére, autók fényezésére

Kén8.osztály

by Anonymous

Leaderboard

Similar activities from Community

Visit our desktop site to change theme or options, set an assignment or to create your own activity.

Switch template

Interactives