2/5 ____ 4/5 1/2 ____ 6/4 3/4 ____ 1/4 1/8 ____ 1/10 1/3 ____ 3/9 5/5 ____ 8/8 4/5 ____ 4/8 3/2 ____ 9/8 6/3 ____ 20/10 5/8 ____ 7/8 6/4 ____ 10/3

Parasto daļu salīdzināšana_1

Leaderboard

Theme

Options

Switch template

Interactives

Restore auto-saved: ?