Create better lessons quicker
1) Minden fém vezeti az elektomos áramot. a) Igaz b) Hamis 2) Minden fém szilárd halmazállapotú szobahőmérsékleten. a) Igaz b) Hamis 3) A hidrogénmolekula három hidrogénatomból áll. a) Igaz b) Hamis 4) Melyik elem nem gázhalmazállapotú szobahőmérsékleten ? a) Klór b) Oxigén c) Nátrium 5) Csak különböző atomokból épülhetnek fel molekulák. a) Igaz b) Hamis 6) A vízmolekula oxigénből és nitrogéből áll. a) Igaz b) Hamis 7) A szén-dioxid összegképlete. a) CO b) C₂O c) CO₂ 8) Az ammónia képlete: a) NH₂ b) NH₃ c) NH₄ 9) Mi a nátrium - klorid hétköznapi neve ? a) sziksó b) kősó c) pétisó 10) Melyik jelölés jelent iont ? a) N₂ b) Na⁺ c) NaCl 11) Melyik a kalciumion helyes jelölése ? a) Ca b) Ca² c) Ca₂ d) Ca²⁺ 12) Az ionkristály nem mindig semleges elektromos töltésű. a) Igaz b) Hamis 13) A magnézium - klorid helyes képlete: a) MgCl b) MgCl₂ c) Mg₂Cl 14) Az ionvegyületeket ellentétes töltésű ionok építik fel. a) Igaz b) Hamis
by Anonymous

Leaderboard

Similar activities from Community

Visit our desktop site to change theme or options, set an assignment or to create your own activity.

Switch template

Interactives