Create better lessons quicker
1) A török háborúk idején kik maradtak a falvakban? a) öregek, asszonyok, gyerekek b) asszonyok, gyerekek, férfiak c) fiúk, lányok, asszonyok 2) Bihardiószegen kik õrködtek a határban? a) asszonyok b) öregek c) gyerekek 3) Hová menekültek a bihardiószegiek a török elõl? a) a mocsár partjára b) a titkos ösvényre c) a szigetre 4) Honnét tudta meg a török a diószegiek rejtekhelyét? a) az árulótól b) a gyerekektõl c) a kémektõl 5) Mit gyûjtetett a bíró az asszonyokkal, gyerkekkel? a) faágakat b) disznótököt c) gólyalábat 6) Mit faragtak a diószegiek? a) tököt b) gólyalábat c) fapapucsot 7) Mit csinált a bíró a sok tökkel? a) megsütötte b) feldarabolta c) kifaragta 8) Mire várt a török? a) a sötétedésre b) kiéhezzenek a falusiak c) felégesse a falut 9) Mi lett a kifaragott tökbõl? a) finom csemege b) töklámpás c) takarmány az állatoknak 10) Mitõl ijedtek meg a törökök? a) a világító fejû óriásoktól b) a baglyok huhugásától c) a közelgõ vihartól 11) Miért nevezik a szigetet Asszonyszigetnek? a) mert az asszonyok segítségével menekült meg a falu b) sok asszonyt fogott el ott a török c) mert az asszonyok reszkedtek a félelemtõl
by Anonymous

Leaderboard

Similar activities from Community

Visit our desktop site to change theme or options, set an assignment or to create your own activity.

Switch template

Interactives