Create better lessons quicker
1) A feltételes módnak nincs jele. a) True b) False 2) Feltételes módban kétféle igeidőt használunk. a) True b) False 3) A feltételes mód közlést fejez ki. a) True b) False 4) Az óhajtó mondatban feltételes módú az ige. a) True b) False 5) Feltételes módban a múlt időt a volna segédigével fejezzük ki. a) True b) False 6) A feltételes mód jele a személyrag előtt áll. a) True b) False 7) A feltételes módú igével óhajt, kívánságot fejezünk ki. a) True b) False 8) A feltételes mód jele -t, -tt. a) True b) False 9) Vannak feltételes módú jövő idejű igék. a) True b) False

Feltételes m-KVÍZ- I_H

by Anonymous

Leaderboard

Similar activities from Community

Visit our desktop site to change theme or options, set an assignment or to create your own activity.

Switch template

Interactives