1) Paralelogramul este figura geometrică care are laturile opuse: a) paralele și egale b) perpendiculare c) inegale 2) Calculează perimetrul unui dreptunghi care are lungimea egală cu cel mai mic număr de trei cifre și lățimea egală cu 56. Ai obținut: a) 314 b) 156 c) 312 3) Perimetrul unui romb este egal cu 144 m, află latura rombului. a) 72 m b) 36 m c) 24 m 4) 2 caiete și 5 pixuri costă 9 lei, 1 caiet și 5 pixuri costă 7 lei. Cât costă un caiet? a) 2 lei b) 1 leu c) 3 lei 5) Un triunghi are o latură de 148 m, alta de 56 m.  Cât măsoară a treia latură, dacă perimetrul acestui triunghi este 258 m? a) 53 m b) 54 m c) 152 m 6) Calculați! Cât ați obținut?  (452-275): 3+ (107x4-25x4-9x3)= a) 614 b) 301 c) 360 7) Din 80 l lapte se obțin 20 kg brânză. De câți l lapte am nevoie pentru a obține 50 kg de brânză? a) 160 l b) 200 l c) 150 l 8) Dacă triplez lungimea laturii unui pătrat și adaug 5, voi obține 35. Află perimetrul acestui pătrat. a) 40 b) 120 c) 10 9) În trei lăzi sunt 95 kg mere. În prima sunt cu 2 kg mai multe decât în a doua, iar în a doua 12 mai multe decât în a treia. Câte kg mere sunt în fiecare ladă?  a) I= 29, II=39, III=27 b) I= 36. II=34, III=22 c) I=37, II=35, III= 23 10) Dana și Ioana au împreună 142 lei, dacă Dana i-ar da Ioanei 23 lei, cele două fete ar avea fiecare aceeași sumă.Câți lei are Ioana? a) 23 b) 48 c) 71

Leaderboard

Theme

Options

Switch template

Interactives

Restore auto-saved: ?